Tagdíj szabályzat

 

A Batthyány Kázmér Gimnázium DSE (2310 Szigetszentmiklós, Csokonai utca 6-14. adószám: 18138825-2-13, képviseli: Kiss István) (a továbbiakban: BKGDSE), valamint a BKG-KOS Akadémia Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 72., adószám: 26309457-2-13) kosárlabda szakosztályának sportolói az alábbiak szerint kötelesek hozzájárulni a sporttevékenységük – szervezett formában történő – gyakorlásához:

A 2023-2024-es évad érvényes költséghozzájárulás összege: 

9.000,- Ft/fő/hó (testvérek esetén: 8.000,- Ft/hó)

Jelen költséghozzájárulás fizetési szabályzat 2023.09.01-jén lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Általános rendelkezések

 1. A sporttevékenység gyakorlásához való hozzájárulás költséghozzájárulás fizetés formájában történik, melynek összegét az Egyesület/Akadémia elnöksége állapítja meg (rendes költséghozzájárulás). Az elnökség a következő évre vonatkozó költséghozzájárulás mértékét minden év szeptember 1. napjáig a BKGDSE/BKG-KOS Akadémia honlapján (www.bkgakademia.hu) közzéteszi.
 2. Költséghozzájárulást az Egyesület/Akadémia minden sportolója 12 hónapra köteles fizetni!
 3. A költséghozzájárulás fizetési kötelezettség a sportoló tagsági viszonyából ered, ezért a költséghozzájárulást az edzésekről történő távolmaradás esetén is fizetni kell.
 4. A költséghozzájárulás befizetéséből azon, a sporttevékenységtől független, de közvetlenül kapcsolódó állandó költségek kifizetése valósul meg, mint pl. teremhitelesítés, nevezési díjak, csoportos játékengedélyek kiállítása, sporttevékenységhez kapcsolódó kötelező felelősségbiztosítás, mérkőzésekre szállításkor a gépjárművezető napi díja, banki költségek, általános működési költségek, stb.
 5. A költséghozzájárulás az Egyesület/Akadémia tulajdona. A befizetett költséghozzájárulás a tagnak nem jár vissza.
 6. Az elnökség döntése alapján minden klubtag, aki az Egyesület/Akadémia kosárlabda szakosztály által szervezett edzéseken, eseményeken részt vesz és igénybe veszi a kosárlabda szakosztály által nyújtott szolgáltatásokat havi költséghozzájárulás fizetésére kötelezett. A havi költséghozzájárulást a klubtag minden hónapban köteles megfizetni.
 7. A sportoló a havi költséghozzájárulást havonta, tárgyhó 10. napjáig köteles átutalással az Egyesület/Akadémia számlájára megfizetni! (Készpénzes befizetésre a továbbiakban NINCS LEHETŐSÉG!)
 8. Amennyiben a klubtag 18. életévét nem töltötte be, nevében a költséghozzájárulás fizetésére törvényes képviselője köteles.


A költséghozzájárulással járó szolgáltatások

 • A befizető tagja a Egyesület/Akadémia szervezetének. Igazolt játékosként képviseli az Egyesületet/Akadémiát, élhet játékjogával.
 • A tag részt vehet az Egyesület/Akadémia által szervezetett sportolási és egyéb célú rendezvényeken (edzés, mérkőzés, egyéb programok), használhatja a számára biztosított sporteszközöket.
 • Az előkészítős korosztály számára az Egyesület/Akadémia buszt biztosít az edzésre való eljutáshoz Szigetszentmiklós területén.
 • A tag számára az Egyesület/Akadémia a sportoláshoz, és versenyeztetéshez szükséges ruházatot (póló, mez, stb)  biztosítja.
 • A Egyesület/Akadémia tagjai éves bérletet kapnak, amely belépést biztosít az Egyesület/Akadémia felnőtt női NB1A, NB1B, valamint férfi NB1B hazai mérkőzésekre.


Befizetés technikai részletei

 • Cégnév: Batthyány Kázmér Gimnázium DSE
 • Számlaszám: Polgári Bank 61200405-15021995-00000000


A közlemény rovatba a következőket kérjük feltüntetni:

 • JÁTÉKOS neve + csapata + vonatkozó hónap(ok) (pl. Gipsz Jakab U12 2020.07-09. hó)

A költséghozzájárulás meg nem fizetése esetén a szakosztály vezetősége a sportolóval szemben az alábbi szankciót alkalmazhatja:

 • kéthavi költséghozzájárulás tartozás esetén a játékjog felfüggesztése mellett korlátozhatja a sportoló edzéslátogatáshoz való jogát is!

A klubtag Egyesület/Akadémia által szervezett edzésein, illetve versenyein szerzett olyan sérülés, amely tartósan akadályozza a klubtagot a sporttevékenység végzésében mentesít a költséghozzájárulás fizetés kötelezettsége alól.

A költséghozzájárulás tartós meg nem fizetése nem eredményezi a klubtag térítésmentes átigazolásának lehetőségét más sportegyesülethez. A tagsági jogviszonyt megszüntető sportoló átigazolására a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének (MKOSZ) mindenkor hatályos, vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Rendkívüli költséghozzájárulás 

Minden, a sportoló által a rendes költséghozzájáruláson felüli befizetés rendkívüli költséghozzájárulásként kezelendő, ide értendő a külföldi tornán való részvételi díj és az edzőtáborozás költsége is. A tag általi esetleges rongálások megtérítése szintén rendkívüli költséghozzájárulásként kezelendő.

Különös rendelkezések és a tagság felfüggesztése

 1. Kellően indokolt szociális okok esetén a szakosztály vezetősége a sportoló edzőjének javaslatára, méltányossági alapon átmeneti vagy tartós költséghozzájárulás mérséklést engedélyezhet.
 2. A klubtag a tagságát határozott időre felfüggesztheti. E szándékáról a klubtag a szakosztály vezetőségét előre, írásban értesíti. (pl.: külföldi tanulmány).
 • A felfüggesztés ideje alatt a klubtag költséghozzájárulás megfizetésére nem kötelezhető.
 • A felfüggesztés ideje alatt a klubtag az Egyesület/Akadémia szolgáltatásait nem veheti igénybe, az edzéseket nem látogathatja, játékjogával nem élhet.
 1. A tagsági jogviszony felfüggesztése utólag és visszamenőleg nem lehetséges.


Záró rendelkezések

 1. A költséghozzájárulás fizetési kötelezettség a tagság megszűnéséig tart.
 2. A tagság megszüntetése a csapat edzőjéhez intézett kifejezett nyilatkozattétellel történik, melyet a csapat edzője három napon belül a szakosztály vezetőségének továbbít.